Regulamin sprzedaży książki „Kot jaki jest, każdy widzi”, prowadzonej na platformie internetowej: www.kotomania.pl

1. Podmiot gospodarczy

Platforma internetowa działająca pod adresem www.kotomania.pl, prowadzona jest przez Izabellę Jarską.

2. Przedmiot działalności

Platforma internetowa działająca pod adresem www.kotomania.pl prowadzi sprzedaż detaliczną książki „Kot jaki jest, każdy widzi” za pośrednictwem Internetu. Sprzedaż wysyłkowa obejmuje jedynie terytorium Polski. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz  zgodą na wszystkie zawarte w nim postanowienia.

3. Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem www.kotomania.pl prowadzi sprzedaż książki (towaru) za pośrednictwem Internetu;

Kosz – czyli lista zamawianego towaru;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – okres, w jakim zamówienie zostanie przekazane przewoźnikowi realizującemu dostawę;

Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów na stronie www.kotomania.pl

Konto Zamawiającego – baza zawierająca dane Zamawiającego służące do realizacji składanych zamówień;

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Zamawiającego w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Zamawiającego z konta bankowego on-line lub za pośrednictwem systemu Dotpay.

4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne dotyczące złożenia zamówienia: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

5. Zamawianie towaru, przyjmowanie i realizacja zamówień

Informacje o sprzedawanej książce są zamieszczone na stronie www.kotomania.pl.

Zamówienia są przyjmowane bezpośrednio poprzez stronę internetową www.kotomania.pl.

Informacje znajdujące się na www.kotomania.pl w zakładce „Książka” nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie za pomocą strony internetowej www.kotomania.pl, Zamawiający kupuje towar zgodny z opisem.

Zamawiający, przesyłając elektronicznie zamówienie, składa ofertę zawarcia z Wydawnictwem umowy sprzedaży zamawianego towaru. W odpowiedzi Wydawnictwo wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją niezbędną do jego dalszej realizacji na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

Wpłata pieniędzy na konto Wydawnictwa bez uprzedniego zamówienia towaru nie jest jednoznaczna ze złożeniem zamówienia. Zamówienia indywidualne złożone inaczej niż przez stronę internetową www.kotomania.pl nie będą realizowane.

6. Cena towaru

Podana na stronie kotomania.pl cena książki jest ceną brutto i zawiera 5% podatek VAT. Cena ta nie obejmuje kosztów dostawy.

7. Koszty dostawy

Dostawy realizujemy wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej In Post.

Koszt przesyłki kurierskiej – 13,50 zł

8. Formy płatności

Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski:

Przelew tradycyjny lub przelew elektroniczny. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Wydawnictwo potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu pełnej wpłaty na konto Wydawnictwa.

9. Warunki dostawy i czas realizacji

Czas realizacji zamówienia przez Wydawnictwo trwa nie dłużej niż 2 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty.

Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej In Post.

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w podanym czasie, z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego.

10. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Wszystkie książki oferowane na stronie kotomania.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży. Wydawnictwo zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, z którym zawarł umowę sprzedaży, rzeczy bez wad.

Zamawiający będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przesyłając je na adres poczty elektronicznej: biuro@kotomania.pl. Wydawnictwo niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Zamawiającemu potwierdzenie w postaci zwrotnej wiadomości e-mail.
Zwracany towar Zamawiający odsyła drogą pocztową w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy, w stanie niezmienionym.

Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Koszty odesłania towaru ponosi Zamawiający. Wydawnictwo nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

11. Reklamacje

Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Wydawnictwie w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem i wad fabrycznych oraz uszkodzeń mechanicznych, które nie powstały w trakcie transportu.

Gdy realizacja żądań Zamawiającego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszelkie koszty dostawy ponosi Wydawnictwo.

12. Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach: księgowych, realizacji zamówienia, rozpatrywania reklamacji, realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, wewnętrznego marketingu  oraz do bieżącego kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe), świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne i telekomunikacyjne, z zakresu obsługi klienta, księgowo-finansowe i podatkowe, doradcze, audytorskie i kontrolne, prawne;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy kupna-sprzedaży;

5) posiada Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o operacjach przetwarzania danych osobowych, prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. By skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw prosimy o kontakt: biuro@kotomania.pl;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy i zrealizowania zamówienia.